4x niži troškovi

4x

niži trošak rada

35%

niži troškovi investicija od EU 28

92%

stranih poduzetnika je zadovoljno kvalitetom rada i znanjem svojih radnika

4x niži troškovi rada

Prosječni troškovi rada po satu, 2014.

Troškovi investicija su 35% niži od EU 28

Indeks razine cijena

Niski troškovi električne energije

za industrijske korisnike, 2016S1

Band IF: 70.000 MWh < konzumacija < 150.000 MWh