Lokacija s petljom

>1.000.000

ljudi unutar 20 minuta

500

milijuna potrošača – tržište EU

2

najvažnija europska pravca križaju se u Sisačko moslavačkoj županiji

Povoljna lokacija

Razvijena infrastruktura